Juridische bijstand in personen- en familierecht te Zierikzee

Neem contact op

Advocatenkantoor Van Pijkeren & Van Aken te Zierikzee is naast het bestuursrecht tevens gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Heeft u zaken in relatie tot echtscheidingen, ondertoezichtstellingen, gesloten plaatsingen, of soortgelijke juridische onderwerpen, neem dan vrijblijvend contact op met ons secretariaat.

Echtscheidingen

Tijdens een scheiding moeten er veel afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld over de verdeling van de spullen en de woning, over eventuele kinderen en nog veel meer. Advocatenkantoor Van Pijkeren & Van Aken uit Zierikzee behartigt uw belangen in deze moeilijke periode.

Ondertoezichtstellingen

In gevallen die te maken hebben met kinderen die probleemgedrag vertonen of als er sprake is geweest van ontucht, verwaarlozing, mishandeling of pedagogische onmacht van ouders kan er een kinderbeschermingsmaatregel worden getroffen zoals een ondertoezichtstelling. Advocatenkantoor Van Pijkeren & Van Aken uit Zierikzee kan u helpen.

Gesloten plaatsing

Heeft uw kind ernstige gedragsproblemen, dan is het in sommige gevallen mogelijk dat het kind wordt opgenomen in een instelling voor Jeugdzorgplus, wat een vorm van gesloten jeugdzorg is. Dit is een gedwongen opname in het belang van uw kind. Advocatenkantoor Van Pijkeren & Van Aken uit Zierikzee kan u helpen met advies en juridische ondersteuning.

Zorg- en contactregelingen

Tijdens een scheiding kan het nodig zijn om een formele zorg- of omgangsregeling te treffen voor uw kinderen. Hierover moeten met uw ex-partner afspraken worden gemaakt en een advocaat die uw belangen behartigt is hierbij vaak onontbeerlijk. Wij kunnen u helpen.

Alimentatie

Ook de alimentatie is een zaak die tijdens de scheiding moet worden geregeld tussen u en uw ex-partner. In principe kunnen u en uw ex-partner zelf bepalen wat voor afspraken u maakt, maar als u er samen niet uitkomt, stelt de wet bepaalde eisen aan de alimentatie. Bij Advocatenkantoor Van Pijkeren & Van Aken kunnen we u helpen.